Prawidłowa temperatura człowieka

Temperatura ciała człowieka powinna oscylować w granicach 36 – 37°C. Wzorcowa temperatura człowieka wynosząca równe 36,6 °C tak naprawdę jest umowna a nieznaczne odstępstwa od tej wartości nie są uznawane za zaburzenia prawidłowej ciepłoty. Warto także pamiętać, iż temperatura człowieka jest indywidualną kwestią oraz zależy od jego aktywności a także pory dnia. Lekkie zmiany temperatury ciała człowieka w ciągu doby są naturalnym zjawiskiem i nie należy się nimi przejmować.

Temperatura ciała człowieka jest zmienna i zależy od bardzo wielu czynników. Zazwyczaj ciepłota człowieka powinna wynosić w granicach 36-37°C i taka uznawana jest za prawidłową. Lekkie przekroczenie tej normy nie stanowi jednak zagrożenia zdrowia. Czynnikami wpływającymi na wahania temperatury ciała człowieka są najczęściej: temperatura powietrza, głód, zmęczenie, gorący lub zimny prysznic/kąpiel oraz wysiłek fizyczny.

Pomiar temperatury

Podstawową temperaturą ciała człowieka jest najniższa wartość mierzona w trakcie rytmu dobowego w stanie spoczynku. Zazwyczaj najniższa temperatura ciała odnotowywana jest w nocy a także nad ranem, od razu po przebudzeniu. Temperaturę najlepiej jest mierzyć z samego rana, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej oraz na czczo. Zazwyczaj w Polsce temperatura ciała człowieka sprawdzana jest pod pachą, w tym miejscu prawidłowa wartość to 35,4-37°C. Temperatura ciała człowieka może nieco się różnić w zależności od miejsca, w którym dokonywany był pomiar. Temperatura mierzona w uchu czy odbycie może być nieco wyższa niż mierzona pod pachą. Skóra czoła oraz usta zazwyczaj posiadają podobną temperaturę do tej mierzonej pod pachą.

Podwzgórze jest częścią mózgowia odpowiadającą za regulację temperatury, w związku z tym diagnostyka przewlekłych stanów obniżenia temperatury ciała powinna się opierać na jej badaniu. Stałe obniżenie temperatury ciała może wynikać z zaburzeń neurologicznych. Wzrost temperatury ciała wynika z rozregulowanej pracy ośrodka termoregulacji ulokowanego w mózgowiu, za ten stan odpowiada rodzaj białek – pirogeny. Układ immunologiczny wytwarza pirogeny, które wraz z krwią transportowane są do mózgu powodując podwyższenie temperatury ciała a czasem także przyczyniają się do powstawania stanu zapalnego.

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony https://pewnypomiar.pl/