Najczęściej flagi kojarzone są z państwami, jednak także miasta czy regiony mogą mieć tego typu symbole. Związane są one często z długoletnią historią i tradycją danego miejsca, a w pewnych sytuacjach mogą nawet stanowić silny element regionalnej tożsamości.

Flaga Zagłębia Dąbrowskiego

Za czasów rozbicia dzielnicowego ziemia, która określana jest dziś mianem Zagłębia Dąbrowskiego, przechodziła pod władanie różnych książąt. W pewnym momencie uzyskała nawet częściową niezależność jako Księstwo Siewierskie. To w tym czasie powstało godło, a na jego podstawie także flaga tego regionu.

Na fladze Zagłębia Dąbrowskiego znaleźć można trzy poziome pasy, od góry: czerwony, zielony oraz biały. Pierwszy z nich wiąże region z kulturą Małopolski, a także nawiązuje do długich tradycji hutniczych. Kolor zielony charakterystyczny jest dla pogranicznych regionów i wskazuje na wielokulturowość, otwartość oraz tolerancję. Biel wiąże się z czystością.

Flaga Górnego Śląska

Dobrym przykładem obszaru o pewnym stopniu autonomii w Polsce może być region Górnego Śląska. Barwy flagi Górnego Śląska, którą legitymuje się to województwo, wywodzą się przynajmniej z roku 1226. Z tego okresu pochodzi pieczęć konna Kazimierza Opolskiego, na której dominują kolory złoty i niebieski.

Warto dodać, że flaga związana jest bezpośrednio z godłem Górnego Śląska. Zgodnie z zasadami heraldyki, kolor górnego pasa jest tożsamy z barwą orła, natomiast dolny pas odpowiada barwie tła.

W przypadku Śląska istnieją dość słabe ruchy autonomiczne. Flaga Górnego Śląska została przyjęta przez Ruch Autonomii Śląska jako symbol tego regionu. Na ten moment jednak ruchy tego typu są w Polsce dość słabe.

Flaga Katalonii

Na świecie są także regiony, które od wielu dziesięcioleci usilnie próbują całkowicie oderwać się od swojej macierzy. Przykładem może być Katalonia, która od lat podkreśla swoją indywidualną kulturę. Posiada ona również własne symbole: flagę oraz godło.

Barwy tego regionu pochodzą jeszcze ze średniowiecza. Flaga składa się z naprzemiennie występujących kolorów złotego i czerwonego, przy czym pasów złotych jest pięć, a czerwonych tylko cztery.

Środowiska proniepodległościowe umieściły dodatkowo na fladze niebieski trójkąt z lewej strony, a w nim białą gwiazdę. Ruchy nacjonalistyczne w tym regionie występowały już dużo wcześniej, a od 1939 do 1975 roku barwy Katalonii były oficjalnie zabronione.

Kupowanie flag regionalnych

Za zniewagę barw państwowych grożą surowe kary, nawet do roku pozbawienia wolności. Choć flaga regionalna nie ma tak dużego znaczenia, należy odnosić się do niej z szacunkiem. Może stanowić ozdobę domu i jednocześnie powód do dumy. Towarzyszy także kibicom na ważnych imprezach sportowych.