Większość ludzi spotyka się z sytuacjami, które wywołują skutki prawne, niosące za sobą mniej lub bardziej istotne dla dalszego życia konsekwencje. Zdarzenia takie mogą być zawinione przez osobę, mającą z tego tytułu konflikt prawem, lecz mogą być również niezawinione lub zawinione przez osoby trzecie. Często także potrzeba skorzystania z drogi prawnej wynika z obrony własnych praw, godności lub dociekania zwyczajnej sprawiedliwości. Nie każdy radzi sobie samodzielnie w takich przypadkach. Nawet w niezbyt zawiłych sprawach, które powinny zakończyć się korzystnym rozstrzygnięciem, przeciętny obywatel, niemający na co dzień kontaktu z zawiłościami prawa, nie radzi sobie bez pomocy. Pomocą w każdej tego typu sytuacji jest kancelaria prawna.

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Bardzo często problemem wielu osób, pragnących bronić swoich racji, jest zarówno prezentacja argumentów na swoją obronę, jak też poparcie ich właściwie dobranymi przepisami prawa. To oczywiste bowiem, że nikt nie zna się na wszystkim, a wyłuskanie z gąszczu przepisów tego jednego najwłaściwszego, jest zadaniem dla eksperta. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który nie tylko udzieli porady prawnej, ale we właściwy sposób sformułuje pismo procesowe, odpowie na zarzuty strony przeciwnej, pokieruje sprawę w najkorzystniejszy dla swojego klienta sposób. Najistotniejszą funkcją prawnika z kancelarii prawnej jest zazwyczaj reprezentowanie klienta przed sądem, organami administracji różnych szczebli, wierzycielami, itp

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze pociąga za sobą wchodzenie przedsiębiorcy w wiele relacji z innymi podmiotami, których konsekwencją są różnego rodzaju zobowiązania. Istotą rzeczy jest, aby zobowiązania te nie rodziły negatywnych skutków dla prowadzonego biznesu. Warto jest więc korzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej w celu opiniowania umów, redagowania odpowiedzi na zarzuty w sprawach gospodarczych, prowadzenia spraw windykacyjnych na etapie polubownym, itp. Podejmowanie właściwych działań na wstępnym etapie każdej sprawy, pozwala często na uniknięcie kosztownych procesów sądowych.

W większości przedsiębiorstw nadzoru kancelarii prawnej wymagają również akta pracownicze, umowy międzynarodowe, a w spółkach prawa handlowego sprawozdania z działalności organów spółki. Prawnicy z kancelarii prawnej pełnią ponadto funkcję zastępstwa procesowego w sporach sądowych, składają odwołania, zażalenia i wszelkie inne czynności prawne w imieniu reprezentowanego przedsiębiorcy.